Upphävd författning

Förordning (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:504
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att vad regeringen i förordning eller särskilt beslut har föreskrivit om företagareförening i stället skall avse regional utvecklingsfond, om det ej av omständigheterna uppenbart framgår att föreningen alltjämt avses. Med regional utvecklingsfond avses sådan för visst län bildad stiftelse som enligt av riksdagen godkända riktlinjer skall främja näringslivets utveckling inom länet.

Ändringar

Förordning (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond

Förarbeten
Prop. 1977/78:40

Förordning (2016:1219) om upphävande av förordningen (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond

Omfattning
upph.