Upphävd författning

Förordning (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:622
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försäkringsrätterna är försäkringsrätten för Mellansverige, försäkringsrätten för Södra Sverige och försäkringsrätten för Norra Sverige.

2 §  Försäkringsrätternas domkretsar anges i nedanstående förteckning. För varje län inom domkretsen skall utses det antal nämndemän som framgår av förteckningen.

 • ------------------------------------------------------------------- Domkrets Antal nämndemän ---------------------------------------------------------------------

[S2]Försäkringsrätten för Mellansverige 66 ----------------------------------- Stockholms län 30 Uppsala län 5 Södermanlands län 5 Östergötlands län 8 Gotlands län 2 Värmlands län 6 Örebro län 5 Västmanlands län 5

[S3]Försäkringsrätten för Södra Sverige 54 ----------------------------------- Jönköpings län 8 Kronobergs län 4 Kalmar län 4 Blekinge län 2 Kristianstads län 4 Malmöhus län 8 Hallands län 4 Göteborgs och Bohus län 8 Älvsborgs län 6 Skaraborgs län 6

[S4]Försäkringsrätten för Norra Sverige 22 ----------------------------------- Kopparbergs län 4 Gävleborgs län 4 Västernorrlands län 4 Jämtlands län 2 Västerbottens län 6 Norrbottens län 2 ---------------------------------------------------------------------

[S5]Varje försäkringsrätt prövar besvär över beslut som meddelas av de allmänna försäkringskassor som ingår i försäkringsrättens domkrets. Försäkringsrätten för Mellansverige prövar därutöver besvär över beslut som har meddelats av riksförsäkringsverket. Förordning (1990:13).

3 § har upphävts genom förordning (1990:13).
4 § har upphävts genom förordning (1988:322).
5 § har upphävts genom förordning (1988:322).
5 a § har upphävts genom förordning (1988:322).
6 § har upphävts genom förordning (1988:322).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

Förordning (1979:667) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1981:899) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1982:145) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6 §§

Förordning (1985:393) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

  Omfattning
  ny 5 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1987:374) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:322) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

  Omfattning
  upph. 4-6 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:13) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-03-01

Förordning (1991:1235) om upphävande av förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. För mål som anhängiggjorts i försäkringsrätt gäller äldre bestämmelser om domkretsindelning.
  3. Antalet nämndemän i försäkringsrätt skall för varje län i försäkringsrättens domkrets motsvara länets sammanlagda antal nämndemän i kammarrätt och länsrätt.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1992-01-01