Förordning (1978:799) med bemyndigande enligt konventionen den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1978-11-23
Ändring införd
SFS 1978:799
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt förordning (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet länder nämnda konvention till efterrättelse här i riket sedan den 1 november 1976.
Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket skall vara behörig svensk myndighet vid tillämpning av artikel 10 och artikel 32 andra stycket i konventionen.

Ändringar

Förordning (1978:799) med bemyndigande enligt konventionen den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet