Upphävd författning

Förordning (1978:847) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Ändring införd
SFS 1978:847 i lydelse enligt SFS 1981:925
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen överlåter åt sjöfartsverket att fastställa avgifter för
  1. frivillig provning av körfakta för fritidsbåtar,
  2. typgodkännande av byggnadsmaterial m.m. till fartyg,
  3. kontroll av fartygslanternor och kompasser samt typprovning av elektriska lanternor och kompasser,
  4. trafiken på Falsterbokanalen samt förtöjnings och uppdragningsplats för fritidsfartyg samt upplåtelse av plats på kaj eller mark inom Falsterbokanalen. Förordning (1981:925).

Ändringar

Förordning (1978:847) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor

Förordning (1981:925) om ändring i förordningen (1978:847) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa vissa taxor

Omfattning
ändr.

Ändring, SFS 1993:1334

    Omfattning
    upph.