Upphävd författning

Förordning (1978:89) om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-02-23
Ändring införd
SFS 1978:89
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Föreskrifter med anvisningar för länsstyrelsens prövning av ärenden enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) meddelas av arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med socialstyrelsen och riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:89) om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt

Förordning (1988:992) om upphävande av förordningen (1978:89) om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock även efter utgången av september 1988 i fråga om prövning av ärenden enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1988:356) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601).
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-10-01