Upphävd författning

Förordning (1979:1174) om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1979-12-20
Ändring införd
SFS 1979:1174
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Tillstånd enligt 3 kap. 12 § första stycket 1 arbetsmiljölagen (1977:1160) fordras för arbetsmetod som innefattar en sådan användning av hybrid-DNA-teknik, att användningen får anses utgöra en oprövad inriktning av forskningen inom hybrid-DNA-området eller av den industriella tillämpningen av tekniken.
Tillstånd ges av arbetarskyddsstyrelsen och kan förenas med villkor.
Om ansvar för den som bryter mot första stycket finns bestämmelser i 8 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen.

Ändringar

Förordning (1979:1174) om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik

Förordning (1987:360) om upphävande av förordningen (1979:1174) om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-07-01