Upphävd författning

Riksrevisionsverkets Kungörelse (1979:1211) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;

Departement
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1979-10-30
Ändring införd
SFS 1979:1211
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksrevisionsverket föreskriver att punkten 5 verkets föreskrifter den 17 december 1975 för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar skall ha nedan angivna lydelse.
  1. Enligt anvisningarna till 14 § lagen (1978:430) om mervärdeskatt skall dröjsmålsränta inte inräknas i vederlaget. _______
Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Den ändrade lydelsen av punkten 5 gäller dock i fråga om ränta som erlagts efter utgången av juni månad 1979 och avser leverans efter utgången av april månad 1979.

Ändringar

Riksrevisionsverkets Kungörelse (1979:1211) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar

Ändring, SFS 1993:1138

    Omfattning
    upph.