Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:293 i lydelse enligt SFS 2006:1355
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kammarkollegiet prövar frågor som avses i 42 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, med undantag av stämpelskatt för förvärv av skepp och inteckning i skepp eller luftfartyg.

[S2]Kammarkollegiets beslut enligt första stycket får överklagas till regeringen. Förordning (2006:1355).

2 § har upphävts genom förordning (1984:408).

3 §  Om en fråga som avses i 1 § är av principiell betydelse, skall kammarkollegiet överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande. Förordning (1984:408).

Ändringar

Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

Förordning (1984:408) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

    Omfattning
    upph. 2 §; ändr. 1, 3 §§; omtryck
    Ikraftträder
    1984-07-01

Förordning (2006:1355) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01