Upphävd författning

Förordning (1979:305) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:305
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela föreskrifter för tillämpningen av punkt 14 i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

Ändringar

Förordning (1979:305) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall

Förordning (1996:714) om upphävande av förordningen (1979:305) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall

    Omfattning
    upph.