Inaktuell version

Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen bemyndigar rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 2 § tredje stycket lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg samt de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen.

Ändringar

Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Förordning (2014:1129) om ändring i förordningen (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01