Upphävd författning

Förordning (1979:496) om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:496
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksskatteverket skall fastställa formulär som avses i 9 § första stycket förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar.

Ändringar

Förordning (1979:496) om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.