Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1979-02-01
Ändring införd
SFS 1979:54
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Enligt de närmare föreskrifter som beslutats av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har bildats för att främja tillskott och utveckling av företag i u- länder besluta om

 1. finansiellt stöd till sådant företag,
 2. bidrag till förinvesteringsstudier och andra studier som avser förutsättningarna för företag i u-länder.

[S2]Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av eller drivs i samverkan mellan svenskt företag och företag eller annan institution i världlandet. Stödet kan ha formen av aktieteckning, lån eller lånegaranti. Lag (1983:11).

2 §  Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden. Lag (1979:54).

Ändringar

Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder

Lag (1983:11) om ändring i lagen (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av tillverkande företag i u-länder

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:100
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §; omtryck
  Ikraftträder
  1983-02-01