Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1979-06-21
Ändring införd
SFS 1979:631
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till stiftelse, som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete, att pröva fråga om bidrag eller annat stöd inom stiftelsens verksamhetsområde.

2 §  Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftförhållanden.

Ändringar

Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete