Upphävd författning

Förordning (1979:740) med instruktion för bankinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-07-05
Ändring införd
SFS 1979:740
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Förordning (1979:740) med instruktion för bankinspektionen

Förordning (1980:529) om ändring i förordningen (1979:740) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 11 §§

Förordning (1981:180) om ändring i förordningen (1979:740) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  ändr. 5, 9, 18, 20 §§

Ändring, SFS 1982:885

  Omfattning
  upph.

Ändring, SFS 1982:1154

  Omfattning
  upphäver 1982:885

Förordning (1986:471) om ändring i förordningen (1979:740) med instruktion för bankinspektionen

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 2, 18 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:648) om ändring i förordningen (1979:740) med instruktion för bankinspektionen

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 2-4, 8, 9, 11, 22 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:93

  Omfattning
  upph.