Upphävd författning

Förordning (1979:755) om tillsynsmyndighet i konkurs

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-08-23
Ändring införd
SFS 1979:755
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De kronofogdemyndigheter som anges i följande förteckning är tillsynsmyndigheter enligt 7 kap. 25 § konkurslagen (1987:672) och har i denna egenskap tillsyn över förvaltningen i konkurser som handläggs vid de tingsrätter som anges i förteckningen. Förordning (1987:928).

Ändringar

Förordning (1979:755) om tillsynsmyndighet i konkurs

Förordning (1987:928) om ändring i förordningen (1979:755) om tillsynsmyndighet i konkurs

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:400

  Omfattning
  upph.