Upphävd författning

Förordning (1979:769) med bemyndigande för statens vägverk att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-08-30
Ändring införd
SFS 1979:769
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att statens vägverk skall pröva frågor om tillstånd som anges i 9 § första stycket andra meningen lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Vägverkets beslut överklagas hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1979:769) med bemyndigande för statens vägverk att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar

Ändring, SFS 1989:108

    Omfattning
    upph.