Upphävd författning

Förordning (1979:824) om allmänt investeringskonto

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-09-13
Ändring införd
SFS 1979:824 i lydelse enligt SFS 1990:1267
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med allmänt investeringskonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i bank som anges i 3 § första stycket lagen (1976:610) om allmän investeringsreserv.

2 §  Insättning på allmänt investeringskonto får göras vid ett eller flera tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer.

3 §  Den som gör insättning på allmänt investeringskonto skall till banken lämna uppgift om vilket beskattningsår och vilken förvärvs källa som insättningen avser.

[S2]Banken skall bokföra medel på allmänt investeringskonto på sådant sätt att det av bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har inne stående för varje beskattningsår och varje förvärvskälla.

[S3]Ett kontonummer som används för ett allmänt investeringskonto får inte användas för något annat konto.

4 § har upphävts genom förordning (1990:1267).
5 § har upphävts genom förordning (1986:1371).

Ändringar

Förordning (1979:824) om allmänt investeringskonto

Förordning (1986:1371) om ändring i förordningen (1979:824) om allmänt investeringskonto

    Omfattning
    upph. 5 §; ändr. 4 §
    Ikraftträder
    1987-01-01

Förordning (1990:1267) om ändring i förordningen (1979:824) om allmänt investeringskonto

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
1991-01-01

Förordning (2000:933) om upphävande av förordningen (1979:824) om allmänt investeringskonto

Omfattning
upph.