Upphävd författning

Förordning (1979:931) om prövning av vissa ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1979-11-15
Ändring införd
SFS 1979:931
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan av utom riket bosatta utlänningar skall prövas av domkapitlet i Upp- sala.

Ändringar

Förordning (1979:931) om prövning av vissa ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan

Förarbeten
Prop. 1979/80:19

Förordning (1995:1213) om upphävande av två förordningar på kyrkoområdet

    Omfattning
    upph.