Upphävd författning

Förordning (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1980-12-18
Ändring införd
SFS 1980:1068 i lydelse enligt SFS 1990:1096
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-30

1 §  I ärenden om räntebidrag för sådana energisparlån som har beviljats enligt förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m. skall följande bestämmelser gälla i fråga om höjning av den garanterade räntesatsen.

2 §  För det andra året av lånetiden och för varje följande år skall den garanterade räntesatsen höjas med

 1. 0,50 procentenheter om räntebidraget avser ett småhus som utgör privatbostad enligt 5 § kommunalskattelagen (1928:370),
 2. 0,25 procentenheter om räntebidraget avser småhus i annat fall än som anges i 1 eller flerfamiljshus.

[S2]Höjningen av den garanterade räntesatsen skall ske årligen den 1 januari i fråga om lån för småhus som anges i första stycket 1, om lånet avser åtgärder som har utförts under något av åren 1975--1980 och om lånet har betalats ut före år 1982. Förordning (1990:1096).

3 §  Om lånet avser sådana småhus som anges i 2 § första stycket 1, skall den garanterade räntesatsen höjas den 1 juli 1987, utöver vad som följer av 2 §, med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

År då åtgärden slutfördesHöjning av den garanterade räntesatsen den 1 juli 1987, procentenheter
1980 eller tidigare0,70
1981--19820,45
1983--19840,25
1985 eller senare0,20
Förordning (1987:255).

3 a §  Om lånet avser hus som anges i 2 § första stycket 2 och om låntagaren är en sådan juridisk eller enskild person som avses i 2 b eller 2 c i sammanställningen i 38 § andra stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), skall den garanterade räntesatsen ändras den 1 juli 1987 på det sätt som anges i följande sammanställning.

År då åtgärden slutfördesSänkning (--) eller höjning (+) den 1 juli 1987 av den garanterade ränte satsen, procentenheter. Låntagaren är en
juridisk personenskild person
1978 eller tidigare--0,45
1979--1980+0,40
1981--1983+0,25
1984 eller senare+0,20
Förordning (1987:255).

4 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Förordning (1982:542) om ändring i förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Förordning (1987:255) om ändring i förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1990:1096) om ändring i förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (2018:1596) om upphävande av förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Omfattning
upph.