Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
SFS 1980:1131
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Nya Zeeland undertecknade den 21 februari 1979 skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.
Bilaga 1 är inte med här.
Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.
Bilaga 2 är inte med här.

Ändringar

Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland