Upphävd författning

Förordning (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1980-05-08
Ändring införd
SFS 1980:287 i lydelse enligt SFS 1989:49
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Televerket får för tiden intill utgången av år 1989 använda särskilt pejlinstrument för att ta reda på om ett hushåll innehar televisionsmottagare (särskild avgiftskontroll). Förordning (1989:49).

2 §  Särskild avgiftskontroll skall avse samtliga de hushåll inom ett bostadsområde som inte har anmält innehav av televisionsmottagare.

3 §  Innan särskild avgiftskontroll utförs, skall televerket i god tid och på lämpligt sätt underrätta allmänheten inom det aktuella bostadsområdet.

4 §  Verksamheten skall bedrivas så att onödig olägenhet för den enskilde undviks.

5 §  I lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare finns bestämmelser om skyldighet att anmäla innehav av televisionsmottagare och om straff för den som inte anmäler sitt innehav.

6 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av televerket.

Ändringar

Förordning (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare

Förordning (1983:344) om ändring i förordningen (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:347) om ändring i förordningen (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1989:49) om ändring i förordningen (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare

Förarbeten
Prop. 1988/89:18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1989-03-01

Förordning (1996:862) om upphävande av förordningen (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare

  Omfattning
  upph.