Upphävd författning

Förordning (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:507
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En stämningsman, som utan att vara anställd inom polisväsendet utför delgivningsuppdrag på begäran av en polismyndighet, har rätt till ersättning med 40 kronor för varje redovisat delgivningsuppdrag. Vid resor som företas med anledning av uppdraget utgår reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Ersättningen betalas ut av polismyndigheten mot räkning. Förordning (1989:879).

2 §  Bestämmelserna i 1 § skall tillämpas också i fråga om delgivningsuppdrag, som utförs av en nämndeman på begäran av en tingsrätt. Ersättningen betalas ut av tingsrätten mot räkning. Förordning (1989:879).

3 §  När stämningsmannen eller nämndemannen anlitas för att anslå ett meddelande enligt 17 § första stycket fjärde meningen delgivningslagen (1970:428), skall ersättning lämnas med 40 kronor för varje fastighet som uppdraget avser. I övrigt gäller 1 och 2 §§ . Förordning (1989:879).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.

Förordning (1984:289) om ändring i förordningen (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1989:879) om ändring i förordningen (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om delgivningsuppdrag som har mottagits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1-3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1996:37) om upphävande av förordningen (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.

  Omfattning
  upph.