Upphävd författning

Förordning (1980:541) om förbud mot åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning, m.m.

Departement
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
SFS 1980:541
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller dels tjänster för vilka avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer, dels uppdrag för vilka ersättningen bestäms av regeringen eller en annan statlig myndighet.

2 §  Myndigheterna får inte föreskriva någon övre åldersgräns som villkor för att erhålla en tjänst eller ett uppdrag eller vid ledigkungörande av en tjänst uttala något önskemål i fråga om en sökandes högsta ålder.

3 §  Vad som sägs i 2 § tillämpas också på en utbildning som särskilt anordnas för att ge kompetens för en tjänst eller ett uppdrag.

Ändringar

Förordning (1980:541) om förbud mot åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning, m.m.

Ändring, SFS 1991:1743

    Omfattning
    upph.