Upphävd författning

Förordning (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1980-02-28
Ändring införd
SFS 1980:63
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller statligt reglerade tjänster som

 1. rektor, biträdande skolledare eller lärare för verksamhet i sameskolan, specialskolan, statens skolor för vuxna eller vid en statsunderstödd folkhögskola,
 2. föreståndare, biträdande föreståndare eller motsvarande vid elevhem som är knutet till en kommuns grundskola eller till en sameskola eller en enhet av specialskolan.

[S2]Förordningen gäller endast sådana tjänster som tillsätts av skolöverstyrelsen, länsskolnämnden eller styrelsen för skolan. */k/ Förordning (1990:1227).

2 §  Med statligt reglerad tjänst avses i denna förordning tjänst för vilken avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

3 §  I fråga om tjänster enligt denna förordning gäller inte 6 och 7 §§anställningsförordningen (1965:601).

4 §  Är arbetsuppgifterna i en tjänst som omfattas av denna förordning sådana, att särskilda krav måste ställas på innehavarens hälsotillstånd i visst hänseende, får skolöverstyrelsen meddela föreskrifter om att envar som skall anställas på tjänsten skall lämna ett läkarintyg.

5 §  Föreskrifter enligt 4 § meddelas efter samråd med socialstyrelsen. */k/ Förordning (1989:522).

Ändringar

Förordning (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.

Förordning (1985:556) om ändring i förordningen (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1989:522) om ändring i förordningen (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1227) om ändring i förordningen (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddelaföreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1060

  Omfattning
  upph.