Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1981-11-12
Ändring införd
SFS 1981:1006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Australien undertecknade den 14 januari 1981 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.
Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Ändringar

Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien