Upphävd författning

Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-11-26
Ändring införd
SFS 1981:1057 i lydelse enligt SFS 2003:294
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ersättning enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. lämnas, om det inte finns särskilda skäl till annat, med högst
 1. femtio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §,
 2. etthundrasextio kronor för krav som avses i 3 § 1,
 3. etthundrafemtio kronor för upprättande av amorteringsplan som avses i 3 § 2.Förordning (2003:294).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Förordning (1982:918) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om åtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.

Förordning (1984:265) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:776) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:873) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1989:37) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1990:177) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1003) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:1130) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:938) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (2003:294) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2013:59) om upphävande av förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.