Upphävd författning

Förordning (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-02-19
Ändring införd
SFS 1981:112 i lydelse enligt SFS 1996:364
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 5 § 3, 3 kap. 3 § andra stycket eller 4 kap. 2 § första stycket eller 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag prövas av Patent- och registreringsverket. Förordning (1994:411).

2 §  För handläggning och prövning av ansökan enligt 1 § skall avgifter betalas med följande belopp:

 1. medgivande att inte ange bruttoomsättningssumma i årsredovisning (2 kap. 5 § 3), 935 kronor,
 2. medgivande att redovisa aktier i dotterbolag utan specifikation (3 kap. 3 § andra stycket), 935 kronor,
 3. undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (4 kap. 2 § första stycket), 1 200 kronor,
 4. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (4 kap. 3 § andra stycket), 685 kronor.

[S2]Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:364).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag

Förordning (1992:803) om ändring i förordningen (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m i vissa företag

  Omfattning
  nuvarande best. betecknas 1 §; ny 2 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:411) om ändring i förordningen (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:364) om ändring i förordningen (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1999:1166

Övergångsbestämmelse

Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.
Omfattning
upph.