Förordning (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Ändring införd
SFS 1981:1137 i lydelse enligt SFS 2019:1005
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter i fråga om sådana arbetstagare som behöll sina statliga tjänster vid Karolinska sjukhuset, när huvudmannaskapet för sjukhuset övergick från staten till Stockholms läns landstingskommun (numera regionen i Stockholms län).

[S2]Förordningen gäller endast arbetstagare i den verksamhet vid sjukhuset som övergick till landstingskommunen. Förordning (2019:1005).

2 §  Försäkringskassan ska utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, Arbetsgivarverket eller annan myndighet. Förordning (2007:844).

3 §  I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos landstingskommunen (numera regionen i Stockholms län) ska Försäkringskassan bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet ska fullgöras. Förordning (2019:1005).

4 §  Det som vid utgången av år 1981 gäller enligt reglementet för Karolinska sjukhuset skall i tillämpliga delar gälla för Försäkringskassan och de arbetstagare som avses i denna förordning. Förordning (2004:916).

Ändringar

Förordning (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset

Förordning (2004:916) om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:844) om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2019:1005) om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa arbetstagare vid karolinska sjukhuset

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2020-01-01