Inaktuell version

Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1981-12-10
Ändring införd
SFS 1981 i lydelse enligt SFS 1998:1091
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning avses med

[S2]uppdragstagare

 1. den som har ett uppdrag som lämnats av regeringen eller en myndighet under regeringen,
 2. den som av ett landsting eller en kommun har utsetts till ledamot eller suppleant i en allmän försäkringskassas styrelse eller socialförsäkringsnämnd. Förordning (1995:225).

Reseförmåner

2 §  En uppdragstagare skall ha rätt till reseförmåner enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Om uppdragstagaren utför uppdraget åt en myndighet tillämpas i stället de kollektivavtal som gäller för arbetstagarna vid myndigheten. Detsamma skall gälla de arbetstagare för vilka rätten till reseförmåner inte regleras eller brukar regleras av något kollektivavtal.

[S2]Första stycket tillämpas dock inte, om annat föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1994:52).

[S3]3--5 §§ har upphävts genom förordning (1992:153).

Överklagande

6 §  Beslut om ersättning till uppdragstagare enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1091).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Förordning (1984:790) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  upph. 6 §; utgår rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1986:1392) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 § 2
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:487) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  nya 6 §, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1992:153) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Omfattning
  upph. 3, 4, 5 §§, 2 p övergångsbest., rubr. närmast före 3 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1994:52) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1994.
  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1995:225) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1091) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2004:925) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01