Upphävd författning

Hemförsäljningsförordning (1981:1362)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-12-17
Ändring införd
SFS 1981:1362
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 § första och andra styckena hemförsäljningslagen (1981:1361) fastställs av konsumentverket.

Ändringar

Ändring, SFS 2000:275

Omfattning
upph.