Upphävd författning

Förordning (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-04-30
Ändring införd
SFS 1981:353 i lydelse enligt SFS 1991:932
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att de sjukdomar som upptas i nedanstående förteckning skall berättiga till kostnadsfria läkemedel enligt 2 § första stycket lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. vid behandling med de läkemedel som anges i förteckningen.
Förteckningen finns ej med här.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel

Förordning (1984:93) om ändring i förordningen (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel

  Omfattning
  ändr. förteckn.
  Ikraftträder
  1984-05-01

Förordning (1990:698) om ändring i förordningen (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel

  Omfattning
  ändr. förteckn.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:932) om ändring i förordningen (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 1992. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1992.
  Omfattning
  ändr. förteckn.
  Ikraftträder
  1992-08-18

Förordning (1996:1163) om upphävande av vissa förordningar om kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar

  Omfattning
  upph.