Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1981-08-10
Ändring införd
SFS 1981:369
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Skogsvårdsstyrelsernas fasta egendom, penningmedel, rättigheter och andra tillgångar övertas av staten utan ersättning den 1 juli 1981. Staten övertar samtidigt ansvaret för skogsvårdsstyrelsernas förbindelser.

2 §  Det åligger skogsvårdsstyrelserna att meddela de upplysningar och överlämna de handlingar som behövs för att genomföra övertagandet enligt 1§.

Ändringar

Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom