Upphävd författning

Förordning (1981:475) om ränta på statens kapital

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1981-05-14
Ändring införd
SFS 1981:475
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om inte annat särskilt föreskrivs skall ränta på statens fordringar utgå enligt den räntesats som för varje budgetår fastställs av regeringen (statens utlåningsränta).

[S2]Dröjsmålsränta skall utgå enligt bestämmelserna i förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar.

2 § har upphävts genom förordning (1992:407).

Ändringar

Förordning (1981:475) om ränta på statens kapital

Förarbeten
Prop. 1980/81:100, Prop. 1976/77:130

Förordning (1992:407) om ändring i förordningen (1981:475) om ränta på statens kapital

  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:1138

  Omfattning
  upph.