Förordning (1981:994) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1981-11-05
Ändring införd
SFS 1981:994
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Tabellerna finns inte med här.
Regeringen har med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt fastställt bifogade tabeller för uträkning av skatten. Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1981 års utgång.

Ändringar

Förordning (1981:994) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt