Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
SFS 1982:1161 i lydelse enligt SFS 2022:1571
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5, 10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987.

[S2]Första stycket gäller inte

  1. sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor,
  2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor,
  3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor,
  4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor, eller
  5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.

[S3]Bestämmelser om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank. Lag (2022:1571).

Ändringar

Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Lag (2022:1571) om ändring i lagen (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-01-01