Upphävd författning

Förordning (1982:1239)om skyldighet för riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Ändring införd
SFS 1982:1239 i lydelse enligt SFS 1997:806
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om riksförsäkringsverket finner anledning till misstanke mot en arbetsgivare om brott enligt skattebrottslagen (1971:69), skall verket anmäla detta till åklagaren. Förordning (1990:1275).

2 §  Skattemyndigheten skall lämna Riksförsäkringsverket de upplysningar som kan ha betydelse för anmälningsskyldigheten enligt 1 §. Förordning (1997:806).

Ändringar

Förordning (1982:1239) om skyldighet för Riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden

Förordning (1990:1275) om ändring i förordningen (1982:1239) om skyldighet för riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden

    Omfattning
    ändr. 1, 2 §§
    Ikraftträder
    1991-01-01

Förordning (1997:806) om ändring i förordningen (1982:1239) om skyldighet för Riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden

Förarbeten
Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2004:917) om upphävande av förordningen (1982:1239) om skyldighet för riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden

Omfattning
upph.