Inaktuell version

Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1982-01-14
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2003:561
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den avgift som skall betalas enligt 14 § lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd är 10 procent av biståndsbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor, dock lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor. Förordning (2003:561).

2 §  Avgift enligt 1 § skall även betalas för följande tjänster nämligen

 1. överföring till en utlandsmyndighet av pengar från enskilda eller av banktillgodohavanden eller liknande medel,
 2. inväxling av checkar eller sedlar,
 3. utbetalning för försäkringsbolags räkning.

3 §  Beslut om avgift enligt 2 § får inte överklagas.

4 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Regeringskansliet. Förordning (1997:11).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Förordning (1987:13) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

  Omfattning
  ändr. 2 §; omtryck
  Ikraftträder
  1987-03-01

Förordning (1990:245) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1997:11) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-02-15

Förordning (2003:561) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga om bistånd som har lämnats enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2009:1041) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2011:247) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-04-01