Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1982-01-14
Ändring införd
SFS 1982:29 i lydelse enligt SFS 2011:247
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den avgift som ska betalas enligt 14 § lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd är 600 kronor. Förordning (2009:1041).

2 §  Avgift enligt 1 § ska även betalas för följande tjänster nämligen

  1. överföring till en utlandsmyndighet av pengar från enskilda eller av banktillgodohavanden eller liknande medel,
  2. inväxling av checkar eller sedlar,
  3. utbetalning för försäkringsföretags räkning. Förordning (2011:247).

3 §  Beslut om avgift enligt 2 § får inte överklagas.

4 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Regeringskansliet. Förordning (1997:11).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Förordning (1987:13) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 2 §; omtryck
Ikraftträder
1987-03-01

Förordning (1990:245) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1997:11) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1997-02-15

Förordning (2003:561) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga om bistånd som har lämnats enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2009:1041) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2011:247) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-04-01