Inaktuell version

Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:366 i lydelse enligt SFS 2010:1661
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med dagersättning avses i denna förordning följande förmåner enligt socialförsäkringsbalken:

 1. graviditetspenning,
 2. föräldrapenningsförmåner,
 3. sjukpenning,
 4. rehabiliteringspenning,
 5. smittbärarpenning, och
 6. närståendepenning.

[S2]Med dagersättning avses även

 1. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga,
 2. aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, och
 3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Förordning (2010:1661).

2 §  Dagersättning enligt 1 § första stycket 4 och andra stycket 2 betalas ut högst en gång i månaden om inte rehabiliteringen eller det arbetsmarknadspolitiska programmet slutförs dessförinnan.

[S2]Dagersättning enligt 1 § första stycket13, 5 och 6 samt andra stycket 1 betalas ut högst var fjortonde dag om inte ersättningsperioden tar slut dessförinnan.

[S3]Dagersättning enligt 1 § andra stycket 3 betalas ut när ersättningsperioden har tagit slut. Förordning (2010:1661).

3 § Har upphävts genom förordning (2008:868).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Förordning (1986:387) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1989:227) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning enligt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:1323) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:828) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1179) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:430) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1111) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:288) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (2000:637) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2004:886) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. författningsrubr., 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:868) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1661) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01