Upphävd författning

Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1982-02-11
Ändring införd
SFS 1982:56
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fastighetsregister skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1995:1045).

2 §  Inskrivning skall ske i inskrivningsregister i den utsträckning som anges i lagen (1973:98) om inskrivningsregister. Förordning (1995:1045).

Ändringar

Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

Förordning (1982:844) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Förordning (1982:997) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1983:8) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1983-02-01

Förordning (1983:469) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-06-15

Förordning (1983:829) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-11-01

Förordning (1984:238) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-06-13

Förordning (1984:776) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-11-14

Förordning (1985:2) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-30

Förordning (1985:230) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-05-15

Förordning (1985:727) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-10-09

Förordning (1985:830) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-12-04

Förordning (1986:106) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-04-02

Förordning (1986:676) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-09-03

Förordning (1986:702) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-10-15

Förordning (1987:16) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-02-11

Förordning (1987:93) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-05-06

Förordning (1987:848) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-09-09

Förordning (1987:903) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-11-04

Förordning (1987:1111) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-02-10

Förordning (1988:271) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-06-08

Förordning (1988:1007) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-10-19

Förordning (1988:1431) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-18

Förordning (1989:50) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-03-08

Förordning (1989:140) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-06-07

Förordning (1989:714) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-09-27

Förordning (1989:800) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-11-22

Förordning (1990:16) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-03-07

Förordning (1990:174) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-06-06

Förordning (1990:892) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-09-26

Förordning (1991:21) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-02-27

Förordning (1991:128) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-05-15

Förordning (1991:1204) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-09-25

Förordning (1991:1383) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-11-27

Förordning (1992:38) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-02-26

Förordning (1992:267) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-06-03

Förordning (1992:1015) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-11-25

Förordning (1993:105) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-03-24

Förordning (1993:317) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-06-02

Förordning (1993:1039) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-09-22

Förordning (1993:1215) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1994:44) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-03-02

Förordning (1994:453) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-06-08

Förordning (1994:1345) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-11-30

Förordning (1995:163) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:366) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-05-03

Förordning (1995:1045) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-09-27

Ändring, SFS 2000:308

Omfattning
upph.