Upphävd författning

Förordning (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1982-02-18
Ändring införd
SFS 1982:74
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att bereda studerande erfarenheter som avses i 2 § andra stycket förordningen (1884:13 s. 2) om prästexamen får domkapitlen förordna studerande vid universitet att under sammanlagt högst tre månader vara praktikanter i kyrkligt församlingsarbete. Förordning (1985:422).

2 §  Domkapitlen skall förordna en församlingspräst att vara handledare för praktikanten under förpraktiken.

3 §  Kostnaderna för arvoden till praktikanter och ersättning till handledare skall bestridas ur kyrkofonden.

Ändringar

Förordning (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster

Förordning (1985:422) om ändring i förordningen (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1989:84

  Omfattning
  upph.