Upphävd författning

Förordning (1982:824) om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-09-02
Ändring införd
SFS 1982:824
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att bestämmelsen i 3 § andra stycket förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna skall tillämpas på länder som tillhör Association of South East Asian Nations (ASEAN), nämligen Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand.
Föreskrifter för versktälligheten av denna förordning meddelas av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1982:824) om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna

Ändring, SFS 1987:1286

    Omfattning
    upph.