Upphävd författning

Förordning (1982:894) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-07
Ändring införd
SFS 1982:894
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksförsäkringsverket bemyndigas att fastställa den procentsats som skall tillämpas vid beräkning av allmän löneavgift för sjömän enligt 3 § andra stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift.

Ändringar

Förordning (1982:894) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän

Ändring, SFS 1987:592

    Omfattning
    upph.