Förordning (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
SFS 1982:984 i lydelse enligt SFS 1991:1885
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea skall träda i kraft den dag denna förordning träder i kraft och tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari 1981 eller senare och beträffande annan skatt i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1981 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 9 september 1982. Förordning (1991:1885).

Ändringar

Förordning (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

Förordning (1991:1885) om ändring i förordningen (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

    Omfattning
    ändr.
    Ikraftträder
    1992-01-01