Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:1011 i lydelse enligt SFS 2010:952
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01
Om någon, som inte är bosatt i Sverige, här i landet har fått tillstånd till en sådan vattenverksamhet som avses i den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929, ska mark- och miljödomstolen underrätta länsstyrelsen om detta, sedan tillståndsdomen har vunnit laga kraft. Domstolen ska samtidigt meddela länsstyrelsen om domstolen anser att ett ombud enligt artikel 29 i konventionen bör utses.
Detsamma gäller i fall då någon som inte är bosatt i Sverige, efter att i Norge ha fått tillstånd till en vattenverksamhet som avses i konventionen, har utverkat en förklaring enligt artikel 22 i konventionen. Förordning (2010:952).

Ändringar

Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

    Ikraftträder
    1984-01-01

Förordning (1998:870) om ändring i förordningen (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2010:952) om ändring i förordningen (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-05-02