Lag (1983:1080) om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Ändring införd
SFS 1983:1080 i lydelse enligt SFS 1986:111
Ikraft
1984-03-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Krigsförbandsövningarna inom armén för värnpliktiga i befattningar för plutons- eller kompanibefäl får delas upp på två delövningar om sammanlagt högst 30 dagar.

Ändringar

Lag (1983:1080) om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén

    Ikraftträder
    1984-03-01

Lag (1986:111) om ändring i lagen (1983:1080) om försök med uppdelning av krigsförbands- övningar inom armén

Förarbeten
Prop. 1985/86:100
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1986-07-01