Upphävd författning

Förordning (1983:341) om överklagande av beslut i ärenden om tjänstledighet m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1983-05-19
Ändring införd
SFS 1983:341
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller anställningar där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 §  Besvär i ärenden om tjänstledighet prövas av statens arbetsgivarverk, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Detsamma gäller besvär i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivaren.

3 §  Arbetsgivarverkets beslut i ärenden som sägs i 2 § får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1983:341) om överklagande av beslut i ärenden om tjänstledighet m.m.

Ikraftträder
1983-07-01

Ändring, SFS 1987:558

    Omfattning
    upph.