Upphävd författning

Lag (1983:447) om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-06-02
Ändring införd
SFS 1983:447
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I stället för bestämmelserna angående stipendier i 19 § kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 1984--1987 års taxeringar gälla följande.
Stipendium som är avsett för mottagarens utbildning och inte utgör ersättning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning räknas icke till skattepliktig inkomst. Lag (1984:840).

Ändringar

Lag (1983:447) om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370)

Förarbeten
Prop. 1982/83:157
Ikraftträder
1983-07-01

Lag (1984:840) om ändring i lagen (1983:447) om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370)

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.