Förordning (1983:6) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-01-13
Ändring införd
SFS 1983:6
Ikraft
1983-01-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Tabellerna ej med här.
Regeringen fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt bifogade tabeller för uträkning av skatten. Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1982 års utgång.

Ändringar

Förordning (1983:6) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

    Ikraftträder
    1983-01-26