Upphävd författning

Förordning (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-07-14
Ändring införd
SFS 1983:731
Ikraft
1983-08-09
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I mån av tillgång på medel kan statsbidrag enligt denna förordning utgå till

 1. sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare,
 2. sammanslutningar för stöd och hjälp åt narkotikamissbrukare,
 3. sammanslutningar för rehabilitering av alkohol- eller narkotikamissbrukare m. fl. Förordning (1986:272).

2 §  Frågor om statsbidrag prövas av socialstyrelsen.

3 §  Ytterligare föreskrifter om statsbidrag enligt denna förordning meddelas av socialstyrelsen.

4 §  Beslut av socialstyrelsen enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.

Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för vilka medel anvisats för budgetåret 1983/84.
Ikraftträder
1983-08-09

Förordning (1986:272) om ändring i förordningen (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Ändring, SFS 1998:1814

Omfattning
upph.